Indbetaling og fradrag

Indbetalinger til Masomo skal ske på Børn i Afrikas Masomo-konto i Nordea Bank:

Reg. nr. 2348, konto nr. 6448983690.

Oplys venligst navn og – hvis det er første gang – cpr.-nummer, så medlemssekretæren kan indberette beløbet til SKAT.

Alle indbetalinger til Masomo er fradragsberettigede jf. reglerne for indbetaling til velgørende organisationer. Det maksimale beløb, der kan fradrages i 2022, er 17.600,- kr.