Børnehjemmet M-lisada

Musik som pædagogisk virkemiddel.

Børnehjemmet M-lisada, som ligger i Nsambya, Kampala, er stiftet af tidligere gadebørn – for gadebørn. Det har som særkende musikken som et væsentligt pædagogisk hjælpemiddel. Samtidigt er musikken en indtjeningsmulighed for hjemmet.

Hjemmet blev i mange år drevet af frivillige, tidligere gadebørn og var præget af pionérånd og entusiasme. I de seneste år er indstillingen ændret. Ugandas regering har skærpet kravene til børnehjemmene, og der er i takt hermed sket en stigende grad af professionalisering i måden, som børnehjemmet drives på. Det er sikkert nødvendigt, men det har haft som bivirkning, at den gamle entusiasme er forandret.  

Over de seneste to år er der sket en markant organisationsændring på M-lisada, og alle de tidligere medarbejdere har forladt hjemmet – frivilligt eller ufrivilligt. Kun den oprindelige ledelse er tilbage. Samtidigt er der kommet nye sponsorer til (især amerikanske, men også engelske og belgiske).

Sammenlagt betyder det, at Masomo har droslet sit engagement i M-lisada ned til at betale skolepenge for ca. 30 børn. Desuden betaler Masomo noget medicin til børnehjemmet – dog i langt mindre omfang end tidligere.

Masomo støtter dog stadig det nye børnehjem, som M-lisada har etableret på øen Kalangala.